Auego upptar lån om 3 MSEK för att finansiera accelererad tillväxt 

Augeo Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget upptar ett lån om 3 MSEK (”Lånet”) från Bizcap AB (”Långivaren”)

Lånet utbetalas under november 2022 och har en löptid på 12 månader. Lånet löper med en årlig ränta om 18 procent. 

– Likviditetstillskottet ger oss möjlighet att accelerera tillväxten i Vaxxa AB i enlighet med det som kommunicerades i kvartalsrapporten den 27 oktober. Vi upplever en stark efterfrågan från marknaden inom de två befintliga affärsbenen, Entreprenad/Maskin/Jordbruk/Skog och Self-service auktioner, och det nystartade affärsbenet Avyttring, och med likviditetstillskottet så kan vi möta efterfrågan snabbare, säger Karl Frindberg  VD för Augeo Group AB