IR kontakt

Den huvudsakliga uppgiften för Augeos IR-ansvarige är att i rätt tid ge investerare och kapitalmarknaden korrekt, relevant och tydlig information om bolaget som underlättar förståelsen för Augeos verksamhet och värderingen av bolagets aktie

Alexander Dypbukt, tf. VD

Mobil: 073-600 16 84
Email: alexander@augeogroup.se

Du är också välkommen att ställa din fråga eller göra din förfrågan via: info@augeogroup.se