Kalender

2022

23 augusti

Delårsrapport 2022-Q2

27 oktober

2023

Delårsrapport 2022-Q3

7 februari

Delårsrapport 2022-Q4

21 februari

Bokslutskommuniké 2022

21 april

Årsredovisning 2022