Pressmeddelanden

DELÅRSRAPPORT 1 2022 ESEN ESPORTS AB

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR Q1 2022:Totala intäkter uppgick till 4,9 MSEK (0,2 MSEK)Rörelseresultat uppgick till -2,9 MSEK (-2,2 MSEK)Periodens resultat uppgick till -3 MSEK (-2,2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2021

ESEN esports AB (publ) släppte idag den 25 februari sin Bokslutskommuniké för 2021. Rapporten i sin helhet finns som bifogad pdf under Investerare – Rapporter  VD

Läs mer

Statusuppdatering

ESEN esports AB (bolaget) har sedan årsskiftet positionerat sig väl för att implementera en ny strategi och inriktning som ursprungligen meddelats den 15 oktober i

Läs mer